Jeśli danych nie można przywrócić z Kosza - natychmiast wyłącz komputer i zadzwoń do serwisu. Praca na komputerze, wgrywanie programów (także tych do odzyskiwania danych), praca w internecie na komputerze, ZNACZĄCO ZMNIEJSZA SZANSE NA ODZYSKANIE DANYCH!!!!!!